PRAGUE HANDBALL CUP 2020 zrušen :-(

Vedení Prague Handball Club s lítostí oznamuje, že letošní ročník Prague Handball Cup se neuskuteční
V poslední době jsme podobně jako celý svět se znepokojením sledovali vývoj šíření koronaviru. Stále jsme doufali, že v době konání turnaje budou podmínky pro jeho zdárný průběh příznivé.
Bohužel však v posledních dnech došlo k událostem, které náš optimistický výhled zcela změnily. Šíření viru v České republice (a v celé Evropě) zesílilo a naše úřady začaly přijímat zásadní opatření. Pravděpodobnost výskytu a nebezpečí šíření tohoto viru v době konání turnaje je vyšší než v současné době. Posledním impulzem pro konečné rozhodnutí bylo doporučení místních orgánů pro uzavření některých škol pro hromadné akce, které narušilo přípravu turnaje velmi zásadním způsobem.
Na druhé straně je zřejmé, že riziko účasti na turnaji si uvědomují i účastníci, o čemž svědčí výrazné zvýšení počtu dotazů a omluv z účasti, motivované obavami o zdraví účastníků ze strany trenérů a rodičů.
Po zvážení všech okolností jsme dospěli k názoru, že pořádání turnaje za takové situace může ohrozit zdraví účastníků, standard nabízených služeb a celkovou úroveň akce. Proto jsme se rozhodli dále již nečekat na vývoj situace a letošní ročník nepořádat. Jakékoliv další oddalování tohoto rozhodnutí by totiž zcela jistě přineslo finanční újmu většině přihlášených účastníků a pro nás jako pořadatele by důsledky pozdějšího rozhodnutí přineslo škody, které by ohrozily samotnou budoucí existenci turnaje. Za naprosto samozřejmé totiž považujeme, že všichni účastníci dostanou zpět všechny svoje zaplacené poplatky. Vrácení peněz bude provedeno do konce března.
Touto cestou bychom se rádi omluvili za komplikace, které tímto rozhodnutím přihlášeným účastníkům působíme. Doufáme, že pochopí, že toto nelehké rozhodnutí bylo učiněno v zájmu všech stran.
V posledních dnech jsme dostali mnoho povzbudivých vzkazů, při jejichž čtení jsme si uvědomili, že Prague Handball Cup má vaši přízeň. To nás motivuje i přes letošní nepříznivou situaci připravovat další ročník s ještě větším zaujetím a nasazením.

Za tým pořadatelů
Jaroslav Chvalný, ředitel turnaje

Web vytvořil Vojtěch Molin