O klubu

Založení oddílu

1956

Klubové barvy

červená a bílá

Předseda oddílu

Jan Zamarski

Hala

Sportovní hala STaRS Třinec – mapa

 


 

 HISTORIE

1957                                                 1959

Družstvo mužů 1957                                            Družstvo mužů 1959

1956-1960 - Založení oddílu

Házená v Třinci vznikla 1. dubna 1956. Hráči oddílu košíkové hledali vhodný doplňkový sport pro letní sezonu a našli jej v házené. Oddíl založili tehdejší učitelé Stanislav Ondráček a Miroslav Koutný.

V letech 1956-57 hrálo družstvo mužů jen nárazově, v kraji byl nedostatek družstev pro řádnou soutěž. Teprve od sezony 1958/59 družstvo mužů se střídavými úspěchy bojuje v krajských soutěžích.

1961-1965

 V těchto letech se již začalo tvořit silné družstvo mužů, ale vždy chyběl krůček k postupu z krajských soutěží. Oddíl začal pořádat pravidelné turnaje o Pohár hutníka mužů a dorostenců, rozvinul se i mezinárodní styk. V Třinci jsme hostili v roce 1962 přeborníka Norska Arild Oslo, který zde zvítězil 11:5. V roce 1964 družstvo podniklo první výjezdy a to do Halle a Lipska v tehdejší NDR a do Chorzowa v Polsku.

V letech 1961-62 jsou první zmínky i o ženské házené v Třinci. Dospěla generace dorostenek z let 1958-59, bohužel chyběly soupeřky a řada hráček po přechodu do družstva žen zanechala činnosti, případně odešla z Třince. Průkopnicí házené v Třinci byla Olga Malyszová, dále zde byly sestry Ottovy, Rebcovy a další.

1966-1975

Jde o nejúspěšnější éru v historii házené v Třinci. V tomto období se oddíl dostal do házenkářské špičky v republice, když v roce 1967 postoupili do II. ligy muži, v roce 1972 ženy, dorostenci v roce 1973 do dorostenecké ligy a do stejné soutěže v roce 1974 i dorostenky. Dlouhodobá vynikající práce s mládeží tak přinesla své ovoce. Největšího úspěchu dosáhli házenkáři v sezónách 1967/68, kdy skončili na 3. místě a dlouho bojovali o I. ligu a v sezóně 1969/70, kdy skončili na 4. místě.

Dobrá práce s mládeží vyvrcholila v roce 1973, kdy dorostenci podruhé v historii postoupili do dorostenecké ligy. Bohužel po jednoročním působení, kdy obsadili 9. místo museli ligu opustit.

Největší úspěch v historii žákovské házené po několika titulech přeborníků kraje zaznamenali v roce 1975 starší žáci. Probojovali se do finále přeboru ČSSR v Náchodě a zde obsadili 5. místo.

Družstvo žen postoupilo v roce 1971 do II. ligy. Bohužel i pro ně byla tato soutěž nad jejich síly a po roce soutěž opustily, když obsadily poslední 10. místo. Dobrá práce s mládeží se projevila i u ženských složek a v roce 1974 i děvčata postoupila do  dorostenecké ligy. I zde se projevil velký výkonnostní skok a družstvo se po jedné sezóně vrací do krajských soutěží.

Vynikající výsledky oddílu se promítly i v zájmu o družstvo mužů na mezinárodní scéně, což se projevilo zejména v zájezdové činnosti. V roce 1966 vyjíždí do Halle a Lipska v NDR, do Chorzowa v Polsku, v roce 1967 do Brandenburgu, Lipska, a Berlína v NDR, v roce 1968 do Wiesbadenu a Dotzheimu v NSR, roce 1971 do Opole v Polsku a Albeny v Bulharsku, v roce 1974 pak ještě jednou do Lipska v NDR.

1976-1980

Reorganizace házenkářských soutěží byla nadlouho pro oddíl doslova katastrofou. Odešli hráči, kteří byli v Třinci z jiných oddílů, s aktivní činností skončila většina našich ligových hráčů z věkových důvodů, do hry museli naskočit nezkušení hráči a bývalí dorostenci, muži skončili až v kraj. přeboru II. třídy. Krize družstva mužů vyvrcholila v roce 1980, kdy družstvo jedinkrát v celé historii oddílu nehrálo mistrovskou soutěž.

Dorostenci a žáci v té době bojovali na úrovni kraje a okresu s průměrnou výkonností. V roce 1975 ukončilo činnost i družstvo žen a dívčí házená existovala jen na úrovni kraje v dorostenecké a žákovské kategorii bez výraznějších úspěchů.

1981-1985

Muži hráli celé toto období v meziokresním přeboru, nejlepšího umístění dosáhli v sezoně 1980/81. První úspěchy již zaznamenala nově se tvořící mládež. Mladší žáci postoupili do krajského přeboru v roce 1982, starší žáci a dorost pak v roce 1983. Rok 1982 byl definitivním koncem druhé etapy ženské házené v Třinci. Činnost ukončily družstva mládeže, ani pokus bývalých hráček v kombinaci s novou mladou krví nevyšel a družstvo žen po sezoně 1981/82 ukončilo činnost.

1986-1990

V tomto období se již podařilo oddíl stabilizovat a výkonnost všech družstev díky dobré práci trenérů stoupala. Družstvo mužů hrálo dále v meziokresním přeboru. Velký úspěch zaznamenali v té době dorostenci, kteří po třetí v historii oddílu postoupili do dorostenecké ligy.

1991-1994

Po dvanácti letech v meziokresním přeboru družstvo konečně v sezoně 1990/91 postoupilo do oblastního přeboru a v další sezoně 1991/92 do divize. V roce 1992/93 pak družstvo poprvé postoupilo do III. ligy a po dvouletém působení ve III. lize následoval opět sestup do divize. Mládež zůstala bez většího úspěchu.

1995-1998

Rok 1995 byl dalším přelomovým rokem v historii oddílu házené. Změnilo se celé vedení oddílu. Členská základna se zvedla ze 106 členů v roce 1995 na 176 v roce 1998, z toho 70 na úseku mládeže. Počet utkání se ve stejném období zvýšil z 57 na 87. V roce 1996 byla obnovena činnost ženských složek, prozatím na žákovské úrovni. Velká pozornost byla věnována družstvu mužů a jeho konsolidaci. Hlavním úkolem bylo postoupit zpět do III. ligy. Přestože kádr družstva byl velmi silný, k postupu došlo až na jaře roku 1998.

V sezóně 1997/98 družstvo platilo v oblasti nováčkovskou daň a skončilo v soutěži na 11. místě. V sezóně 1998/99 se již projevila dobrá práce nového trenéra a družstvo poskočilo ve stejné soutěži na 2. místo, což byl tehdy velký úspěch. V roce 1996 se výbor rozhodl v rámci navýšení členské základny k opětnému oživení ženské házené v Třinci. Hlavní cíl oddílu zvýšení členské základny a rozvoj mládežnické házené byl tak v těchto letech maximálně překročen a oddíl házené TJ TŽ Třinec se dostal v členské základně na 8. místo v kraji a mezi oddíly, které házenou dělaly na amatérském principu dokonce na místo první.

1999-2002

Hlavní cíle v tomto období byly podstatně pozměněny, důraz byl kladen na kvalitu a zvýšení výkonnosti všech družstev, což mělo za následek i pokles členské základny. Pozornost byla věnována zejména družstvu dorostu, protože u mužů pomalu dozrával generační problém a nebyly možnosti družstvo doplnit. Dorostencům bylo umožněno několik soustředění ve spolupráci s DDM Třinec a později i účast na Karviná Cupu, kde došlo ke konfrontaci s vyspělými družstvy z celé Evropy.

Družstvo mužů se v sezóně 1998/99 ve III. lize udrželo, což v první sezóně je vždy problém a splnilo výkonnostní cíl. V ženské házené sezóna 1998/99 byla nejúspěšnější co se týká kvantity, v divizi jsme měli starší i mladší žačky, ale výsledkově jsme dosáhli jen na desáté, případně deváté místo.

Nepříjemným jevem byl přechod ze školních ročníků, což negativně ovlivnilo složení družstev. Ročníková roztříštěnost trénujících hráček byla tak veliká, že nebylo možné složit prakticky žádné družstvo. Po šestiletém trvání v letech 1996-2001 ženská házená v Třinci opět zanikla.

2003-2005

Cílem bylo konsolidovat družstvo mužů. Veškeré síly bylo třeba napnout na úseku mládeže, kde s rostoucím počtem oddílů a nových sportů a snižováním populace v Třinci začínají být velké problémy. V sezóně 2002/03 muži sestoupili do divize. V sezóně 2005/06 uhrálo družstvo mužů 4. místo ve III. lize se ztrátou čtyř bodu na 1. místo.

Ozdobou oddílu byli v posledních třech sezónách dorostenci, kteří dosáhli vrcholu – v sezóně 2002/03 to bylo v divizi 5. místo, v sezóně 2003/04 nejlepší umístění na 2. místě a 2004/05 ještě 3. místo. Na jaře 2005 družstvo ukončilo činnost, 10 hráčů se objevilo v družstvu mužů, ostatní se rozešli na vysoké školy v celé republice.Web vytvořil Vojtěch Molin